Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Ngày 18/7/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.
Chi tiết văn bản xem tại đây!
Phòng Thanh tra - Pháp chế