Kiểm tra, kiểm soát

Đội quản lý thị trường số 4 xử phạt 01 cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Đội Quản lý thị trường số 4 vừa kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với 01 hộ kinh doanh quần áo bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Phạt tiền trên 12 triệu đồng đồng thời tịch thu trên 300 đơn vị sản phẩm quần áo may sẵn.