Kiểm tra, kiểm soát

Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu năm 2023

Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu và kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đến hết năm 2023.