Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình thông báo công khai kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, như sau:

1.  Tên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.

         - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
         - Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Nội dung chi tiết tại đây!

Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình trân trọng thông báo ./.

Phòng Tổ chức - Hành chính