Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, như sau:

          1. Tên, địa chỉ của tổ chức có tài sản đấu giá:

- Tên tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình

- Địa chỉ: Khu đô thị Xuân Thành, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

          2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng và giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Lô 1: Tài sản là tang vật được xác lập quyền sở hữu toàn dân để bán đấu giá gồm 87 chiếc loa, 284 Micro, 144 đầu thu đã qua sử dụng.

          Giá khởi điểm: 349.182.000đ ( Ba trăm bốn chín triệu một trăm tám hai ngàn đồng chẵn)(có bảng kê chi tiết kèm theo)

          Lô 2: Tài sản là tang vật được xác lập quyền sở hữu toàn dân để bán đấu giá gồm: Phụ tùng ô tô, giày dép, đồ gia dụng….

          Giá khởi điểm: 196.517.988 (Một trăm chín sáu triệu năm trăm mười bảy ngàn chín trăm tám tám đồng) (có bảng kê chi tiết kèm theo)

          Lô 3: Tài sản là tang vật được xác lập quyền sở hữu toàn dân để bán đấu giá gồm: Máy móc, hàng gia dụng, giày dép….

          Giá khởi điểm: 129.250.000 (Một trăm hai chín triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) (có bảng kê chi tiết kèm theo)

Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí trong việc vận chuyển, bốc xếp, lưu giữ hàng hóa, các chi phí liên quan khác theo quy định.

          3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản: theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: trong giờ hành chính, từ 07 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Phòng Tổ chức Hành chính), địa chỉ: Khu đô thị Xuân Thành, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Hồ sơ gửi trực tiếp có ký nhận của bộ phận nhận hồ sơ trong thời gian nêu trên hoặc theo đường Bưu điện (được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ 00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2021).

- Thời gian thông báo: từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 18 tháng 11 năm 2021 .

          Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình sẽ gửi thông báo đến Tổ chức đấu giá được lựa chọn. Tổ chức đấu giá không nhận được thông báo là Tổ chức đấu giá không được lựa chọn, hồ sơ gửi đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

5. Yêu cầu đối với hồ sơ của Tổ chức bán đấu giá gồm:

- Hồ sơ pháp lý (bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập);

- Bản cam kết của Tổ chức đấu giá về tiến độ, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Bảng mô tả năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

-  Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Thông báo số lượng, danh sách đấu giá viên (Nộp kèm bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên).

Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình thông báo đến các Tổ chức đấu giá biết và đăng ký./.

Phòng Tổ chức - Hành chính