Khối thi đua II lực lượng Quản lý thị trường tổ chức hoạt động tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng và công tác chuyên môn; giao lưu thể thao và văn nghệ giữa các đơn vị thành viên Khối

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-KTĐII ngày 14/8/2023 thực hiện công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2023 của Khối thi đua II lực lượng Quản lý thị trường; Thực hiện bản giao ước thi đua 6 tháng cuối năm 2023 giữa các đơn vị thành viên trong Khối thi đua II lực lượng Quản lý thị trường; Chào mừng 05 năm thành lập Tổng cục Quản lý thị trường (12/10/2018-12/10/2023); Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2023).

Ngày 18/10/2023, Khối thi đua II lực lượng Quản lý thị trường đã tổ chức hoạt động tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng và công tác chuyên môn; giao lưu thể thao và văn nghệ giữa các đơn vị thành viên Khối. Cục QLTT thành phố Hà Nội là Trưởng khối thi đua II lực lượng Quản lý thị trường đã phối hợp với các đơn vị thành viên trong Khối thi đua tổ chức hoạt động này tại Cục QLTT tỉnh Ninh Bình. 

Hoạt động lần này với các thành phần tham gia gồm:

- Đại diện Lãnh đạo Tổng cục; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục Quản lý thị trường;

- Lãnh đạo Cục thuộc các đơn vị thành viên trong Khối thi đua II lực lượng Quản lý thị trường;

- Đại diện lãnh đạo một số phòng, đội;

- Công chức làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Khối thi đua II;

- Công chức là nữ Lãnh đạo cấp phòng, đội QLTT;

- Công chức tham gia đội bóng, tham gia giao lưu văn nghệ của các đơn vị thành viên trong Khối thi đua II.

Ngoài hoạt động tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng và công tác chuyên môn; các đơn vị thành viên Khối đã tham gia 01 trận bóng đá giữa 02 đội bóng: Đội liên quân Cục QLTT Hà Nội, Vĩnh Phúc và Đội liên quân Cục QLTT Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nam. Trận đấu kết thúc: Liên quân QLTT Hà Nôi- Vĩnh Phúc thắng liên quân Bắc Ninh- Hà Nam - Ninh Bình với tỷ số 3:2.

Hoạt động tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng và công tác chuyên môn; giao lưu thể thao và văn nghệ giữa các đơn vị thành viên Khối lần này đã tăng cường tình đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thi đua khen thưởng, cũng như phối hợp trong công tác chuyên môn của các đơn vị thành viên trong Khối. Thành công của hoạt động này cũng là tiền đề để Khối thi đua II lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu:

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp