Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu năm 2023

Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu và kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đến hết năm 2023.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại văn bản số 1823/TCQLTT-CNV ngày 18/8/2023 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2023 và kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đến hết năm 2023. Ngày 29/8/2023 Cục QLTT tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 469/QLTTNB-NVTH chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu và kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đến hết năm 2023.

Càng gần dịp Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng phục vụ cho cho Tết Trung thu gồm: các loại bánh, kẹo, đồ chơi trẻ em, đặc biệt là bánh trung thu sức mua tăng cao. Để ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu, chú trọng kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa. Nhìn chung, hầu hết các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt các quy định điều kiện về thủ tục trong kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm… Kết quả tính đến ngày 28/9/2023, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra 23 vụ, xử lý 15 vụ, phạt  tiền 96.830.000 đồng, trị giá hàng hoá tịch thu 65.147.000 đồng, trị giá hàng hoá buộc tiêu huỷ 27.805.000 triệu đồng.

Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, yêu cầu các cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; không kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ; không kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng,...

Trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh. Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá,… Chú trọng kiểm tra các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như: điện tử, điện lạnh, chăn ga gối đệm, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng phục vụ nhân dân trong những tháng cuối năm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh chân chính.

Vũ Trang, Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp