Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình chung tay ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình và công đoàn viên chức tỉnh về việc toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid- 19, công chức và người lao động trong Cục đã ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương với tổng số tiền 16.000.000đ và 5.000 khẩu trang vào Qũy phòng chống dịch Covid – 19.

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, rất nguy hiểm và khó lường ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại tỉnh Ninh Bình với quyết tâm chính trị cao, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tham gia của các tầng lớp nhân dân, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tỉnh Ninh Bình đã và đang triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình và công đoàn viên chức tỉnh về việc toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid- 19 của tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Cục, Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình, đã phát động đến tất cả cán bộ đoàn viên công đoàn, công chức và người lao động trong Cục mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương để cùng với cả nước sớm vượt qua đại dịch Covid-19.

Qua phát động, cán bộ công chức và người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã đóng góp được  16 triệu đồng tiền mặt và 5.000 khẩu trang y tế  để ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 7/7/2021 tại mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình đồng chí Trần Duy Tuấn – Cục trưởng và đồng chí Bùi Văn Điền – Phó cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn đã thay mặt công chức và người lao động trong Cục để trao toàn bộ số tiền và tặng phẩm trên. Số tiền và tặng phẩm tuy không lớn nhưng đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái ý thức trách nhiệm cộng đồng của toàn thể công chức và người lao động trong Cục .

Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận số tiền ủng hộ và cảm ơn tấm lòng hảo tâm của công chức, người động, sự sẻ chia trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ kịp thời chuyển giao số tiền và tặng phẩm ủng hộ cho các lực lượng phòng, chống dịch và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh,… góp phần kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Phòng Tổ Chức - Hành chính