Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình điều chỉnh giảm 115 tổ chức, cá nhân được kiểm tra trong Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021.

Ngày 05/10/2021, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 541/QĐ-CQLTT về điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình luôn cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch đặt ra. Trong 9 tháng đầu năm, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra 500 vụ theo Kế hoạch, xử lý 105 vụ vi phạm, phạt tiền trên 118 triệu đồng. Thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã kết hợp với công tác thông tin tuyên truyền. Qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong việc chấp hành các quy định pháp luật về thương mại của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng. Góp phần hạn chế các hành vi buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng... trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra và hết sức phức tạp đặc biệt là tại các tỉnh thành phía Nam và thủ đô Hà Nội đã tác động tới hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhiều cơ sở đã dừng kinh doanh hoặc tạm dừng kinh doanh trong thời gian dài, quy mô sản xuất kinh doanh thu nhỏ. Do vậy, để tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021, được sự đồng ý của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình điều chỉnh giảm 115 tổ chức, cá nhân trên tổng số 700 tổ chức, cá nhân được kiểm tra trong Kế hoạch định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình. Các nội dung khác, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng Quyết định số 568/QĐ-CQLTT ngày 22 tháng 12 năm 2020 và Quyết định số 32/QĐ-CQLTT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình.

Chi tiết Quyết định số 541/QĐ-CQLTT tại đây!

Lã Nhuận