Hoạt động

Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tổ chức tiêu huỷ số lượng lớn hàng hoá là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Ngày 19/9/2023, Hội đồng xử lý tiêu huỷ tang vật vi phạm hành chính do Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình chủ trì đã tổ chức họp, thống nhất tiêu huỷ số lượng lớn hàng hoá là tang vật vi phạm hành chính do các Đội Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tịch thu.